Mostra totes les entrades de Cristina

Protegir els carretons elevadors i reduir el risc de danys i accidents.

Quan una empresa té una flota de carretons de la seva propietat intenta que aquests estiguin en perfectes condicions i que es malmetin el mínim possible, ja que les reparacions dels carretons elevadors de vegades suposen grans inversions per a les empreses. En el cas de les empreses de lloguer de carretons, la situació és similar. El seu objectiu se centra a mantenir les màquines en perfectes condicions el major temps possible per tal de rendibilitzar al màxim el seu rendiment.

El manteniment d’un entorn d’emmagatzematge segur i l’elecció dels carretons idònis per a cada tipus de treball, ajudaran, i molt, a reduir el risc d’accidents que sovint passen en els magatzems.

Un dels elements que pot incidir en l’augment d’accidents és l’estat del carretó. Qualsevol empresa que treballi amb carretons elevadors ha de garantir el perfecte estat de tots els elements de seguretat del vehicle. Sobretot aspectes referents als senyals acústics i lluminosos, elements clau perquè els operaris vegin i escoltin la presència del vehicle, per així evitar xocs i cops que puguin danyar la màquina o causar desperfectes al magatzem, als productes, o fins i tot a altres operaris.

Una altra forma per protegir els carretons elevadors i reduir el risc de danys i accidents és la plantejada per Unicarriers. La marca líder en carretons elevadors ha desenvolupat un sistema d’administració de flotes (VOM) que permet vigilar, controlar i registrar els moviments dels muntacàrregues tot el temps.

Gràcies a la tecnologia que ofereix el sistema VOM, Unicarriers configura els carretons perquè cada operari, abans d’iniciar el seu treball, hagi d’identificar-se mitjançant una targeta o comandament en el terminal i “desbloquejar” el carretó. I, un cop acaba el seu treball, el “bloquegi” fins a un nou ús.

D’aquesta manera es guanya en seguretat, ja que es restringeix l’accés als vehicles únicament als conductors autoritzats. L’accés és personal i intransferible, de manera que cada operari té la seva targeta personal amb el carretó assignat. Amb aquest sistema s’aconsegueix tenir un registre d’ús dels vehicles, així com dels operaris que l’han conduït i el temps d’ús. Amb la implementació d’aquest sistema sovint s’obté, com a primer bon resultat, una conducció molt més acurada per part dels operadors de carretons.

Unicarriers, ha anat un pas més enllà i avui en dia amb els dispositius VOM també és possible vincular-los als sensors d’impacte en els carretons. D’aquesta manera qualsevol cop o impacte inusual es registra automàticament en el moment en què ocorre. Novament, això recorda als conductors la necessitat de gestionar els seus equips de manera responsable.

L’aplicació d’aquest tipus de solucions és molt útil per gestionar incidències i danys a les flotes de carretons, així com problemes de seguretat en els magatzems. A més redueix de forma substancial la taxa d’accidents i desperfectes que en ells es produeixen, aconseguint que el rendiment i el temps d’ús d’aquests vehicles augmenti de forma considerable i els desperfectes i danys es redueixin també de forma substancial.

COM MANTENIR ELS CARRETONS ELEVADORS FUNCIONANT SENSE PROBLEMES TREBALLANT EN CÀMERES FRIGORÍFIQUES

Els treballs d’emmagatzematge dels carretons elevadors en condicions de fred són un dels entorns més difícils en què manejar aquest tipus maquinària. Les temperatures sota zero afecten la capacitat de la bateria, els components electrònics, la lubricació, la carrosseria, la capacitat dels conductors per operar el carretó, … afectant tot això en el rendiment de la màquina i conductor.
No obstant això, hi ha solucions que permeten operar els carretons elevadors de manera segura i eficient en entorns de fred continuat, t’expliquem com.

Optimitzant el rendiment del carretó.
Les temperatures molt fredes redueixen sobre un 1% la capacitat de les bateries dels carretons a temperatures per sota de 20ºC. En temperatures tan baixes també pot afectar components electrònics, fer que l’oli sigui més espès i més viscós, o debilitar el metall i fer-lo més fràgil, especialment en les unions soldades.
Per això és molt important que a l’hora de comprar o llogar un carretó pensat per treballar en aquestes condicions, se n’esculli un que sigui capaç capaç de suportar aquestes condicions abans de posar-lo en funcionament. En el cas de UniCarriers, segons Andrew Murray, National Accounts Manager de la companyia, tots els carretons estan dissenyats per funcionar de forma òptima en condicions difícils, i no necessiten modificacions per a les operacions d’emmagatzematge en fred fins a un màxim de -35 ° C . Tot i així, de ser necessari treballar amb temperatures inferiors, els carretons poden adaptar-se i aconseguir la mateixa eficiència i seguretat que en situació normals.

Evitar problemes de condensació.
Fer treballar un carretó elevador en condicions de fred extrem, encara que aquest necessiti algunes modificacions, és una cosa que es pot aconseguir de manera fiable, eficaç i segura. Els inconvenients sorgeixen quan aquests carretons es passen la major part del temps entrant i sortint de l’ambient congelat a zones que estan a temperatura ambient.
És aquí quan els components metàl·lics pateixen més, ja que amb la temperatura ambient aquests s’expandeixen, i pot crear problemes quan la humitat de l’atmosfera torna a congelar-se en el moment que el carretó elevador torna al magatzem frigorífic.

Però potser el problema més gran sigui la condensació. L’entrada i sortida del carretó de la cambra frigorífica, la qual està a molt baixes temperatures, perjudica seriosament la màquina. El carretó, en sortir de la zona freda i en contrast amb la temperatura ambient, genera humitat. I un cop el carretó entra de nou a la cambra frigorífica l’aigua generada per la condensació es converteix el gel, de manera que si això succeeix repetidament, pot causar seriosos danys als components de carretó.

Cabines climatitzades
Un altre desafiament de treballar dins de la cambra frigorífica és mantenir a l’operador abrigat. Les baixes temperatures extremes del magatzem frigorífic poden ser perilloses per al conductor si no està degudament protegit. Una opció és que aquest vagi abrigat, però usar molta roba gruixuda pot mantenir el conductor abrigat, però també restringeix el seu moviment i pot generar situacions de perill. Per aquest motiu és important buscar carretons elevadors adaptats amb cabines amb calefacció i que estiguin especialment dissenyats per ajudar a millorar l’ergonomia i l’eficiència de l’operador en magatzems frigorífics.

Avui dia els carretons elevadors estan adaptats per treballar en condicions de fred, però tot i així, és recomanable analitzar el tipus de treballs que es realitzen en aquest tipus d’entorn per adaptar al màxim les màquines per tal que afecti el mínim possible a el seu rendiment.