Llogar carretons elevadors a curt termini. Una bona opció per a les empreses.

Moltes empreses disposen d’una flota de carretons elevadors en els seus magatzems que, en la majoria de casos, els és satisfactòria pel volum de feina que tenen. No obstant això, hi ha situacions en què es produeixen puntes de càrregues de treball o que la demanda augmenta i cal reaccionar amb rapidesa per oferir l’atenció que el client es mereix. És en aquests casos que el lloguer de carretons elevadors a curt termini és una bona solució.

Tant és si et tracta d’empreses grans amb grans magatzems de logística o d’empreses petites de dimensions més reduïdes, el lloguer de carretons elevadors a curt termini és una opció molt viable i que s’adapta a qualsevol tipus de necessitat, i on tot són avantatges. Te n’expliquem algunes.

El lloguer de carretons elevadors a curt termini:

Redueix la inversió en maquinària. A l’hora de comprar maquinària com els carretons elevadors, requereix que l’empresa inverteixi una part important del seu capital en un bé immobilitzat. Si l’ús d’aquests vehicles és continuat, segurament la inversió serà rendible. Però en cas que hi hagi la incertesa del volum de treball o bé que es tracti de processos productius de curta durada,  el lloguer de carretons elevadors a curt termini es converteix en una alternativa molt vàlida de la qual treure’n molt bon rendiment.

Permet provar-los abans de comprometre’s amb una compra.

La compra d’un carretó elevador no és una compra impulsiva, sinó que es tracta d’una decisió madurada. Per això, disposar de carretons elevadors de lloguer permet provar-los durant el temps que calgui abans de prendre la decisió.

Previsió de costos des del principi. 

A diferència de la compra, el lloguer de carretons elevadors té l’avantatge de conèixer des del primer moment quin serà el cost que tindrà, ja que en cas que sorgeixi qualsevol avaria o imprevist, aquesta va a càrrec del proveïdor de lloguer dels vehicles, impedint així sobresalts en el moment de pagar la factura.

Entrega immediata.

I és que el lloguer de carretons elevadors, a diferència de la compra que habitualment es requereix esperar un temps llarg des de la comanda fins a l’entrega del vehicle, el temps que transcorre des de la sol·licitud de lloguer fins a l’entrega és pràcticament immediata, i per tant permet treballar al 100% de forma molt ràpida.

Prescindible en qualsevol moment.

Un cop les càrregues de treball puntuals que han requerit el lloguer de carretons elevadors estan acabades, molts proveïdors permeten fer-ne la devolució immediata sense cap tipus de penalització. D’aquesta manera les empreses queden lliures de càrregues econòmiques innecessàries o immobilitzat sense ús.

Cobertura de manteniment inclosa.

Si bé els carretons elevadors que es lloguen surten de proveïdor amb la revisió i posada a punt feta, sovint als magatzems es poden produir accidents o avaries imprevistes dels vehicles. En la majoria de casos, els proveïdors proporcionen servei de manteniment dels carretons elevadors per garantir al màxim temps d’activitat d’aquests.

Els proveïdors de lloguer de carretons elevadors de curt termini habitualment disposen d’una flota de vehicles àmplia i diversa, que permet adaptar-se a les necessitats de tipologia, quantitat, funcionalitats, etc., que l’empresa pugui requerir a cada moment.

El lloguer a curt termini de carretons elevadors és doncs una forma excel·lent de complementar la flota de vehicles d’una empresa en moment puntuals de màxima demanda o càrregues de treball. Si bé el lloguer a curt termini no és l’única opció per a les empreses, ja que moltes empreses treballen també amb lloguers estacionals de llarga durada o lloguers indefinits de carretons. Escollir una o altra opció dependrà sempre de les necessitats de cada empresa.