COM MANTENIR ELS CARRETONS ELEVADORS FUNCIONANT SENSE PROBLEMES TREBALLANT EN CÀMERES FRIGORÍFIQUES

Els treballs d’emmagatzematge dels carretons elevadors en condicions de fred són un dels entorns més difícils en què manejar aquest tipus maquinària. Les temperatures sota zero afecten la capacitat de la bateria, els components electrònics, la lubricació, la carrosseria, la capacitat dels conductors per operar el carretó, … afectant tot això en el rendiment de la màquina i conductor.
No obstant això, hi ha solucions que permeten operar els carretons elevadors de manera segura i eficient en entorns de fred continuat, t’expliquem com.

Optimitzant el rendiment del carretó.
Les temperatures molt fredes redueixen sobre un 1% la capacitat de les bateries dels carretons a temperatures per sota de 20ºC. En temperatures tan baixes també pot afectar components electrònics, fer que l’oli sigui més espès i més viscós, o debilitar el metall i fer-lo més fràgil, especialment en les unions soldades.
Per això és molt important que a l’hora de comprar o llogar un carretó pensat per treballar en aquestes condicions, se n’esculli un que sigui capaç capaç de suportar aquestes condicions abans de posar-lo en funcionament. En el cas de UniCarriers, segons Andrew Murray, National Accounts Manager de la companyia, tots els carretons estan dissenyats per funcionar de forma òptima en condicions difícils, i no necessiten modificacions per a les operacions d’emmagatzematge en fred fins a un màxim de -35 ° C . Tot i així, de ser necessari treballar amb temperatures inferiors, els carretons poden adaptar-se i aconseguir la mateixa eficiència i seguretat que en situació normals.

Evitar problemes de condensació.
Fer treballar un carretó elevador en condicions de fred extrem, encara que aquest necessiti algunes modificacions, és una cosa que es pot aconseguir de manera fiable, eficaç i segura. Els inconvenients sorgeixen quan aquests carretons es passen la major part del temps entrant i sortint de l’ambient congelat a zones que estan a temperatura ambient.
És aquí quan els components metàl·lics pateixen més, ja que amb la temperatura ambient aquests s’expandeixen, i pot crear problemes quan la humitat de l’atmosfera torna a congelar-se en el moment que el carretó elevador torna al magatzem frigorífic.

Però potser el problema més gran sigui la condensació. L’entrada i sortida del carretó de la cambra frigorífica, la qual està a molt baixes temperatures, perjudica seriosament la màquina. El carretó, en sortir de la zona freda i en contrast amb la temperatura ambient, genera humitat. I un cop el carretó entra de nou a la cambra frigorífica l’aigua generada per la condensació es converteix el gel, de manera que si això succeeix repetidament, pot causar seriosos danys als components de carretó.

Cabines climatitzades
Un altre desafiament de treballar dins de la cambra frigorífica és mantenir a l’operador abrigat. Les baixes temperatures extremes del magatzem frigorífic poden ser perilloses per al conductor si no està degudament protegit. Una opció és que aquest vagi abrigat, però usar molta roba gruixuda pot mantenir el conductor abrigat, però també restringeix el seu moviment i pot generar situacions de perill. Per aquest motiu és important buscar carretons elevadors adaptats amb cabines amb calefacció i que estiguin especialment dissenyats per ajudar a millorar l’ergonomia i l’eficiència de l’operador en magatzems frigorífics.

Avui dia els carretons elevadors estan adaptats per treballar en condicions de fred, però tot i així, és recomanable analitzar el tipus de treballs que es realitzen en aquest tipus d’entorn per adaptar al màxim les màquines per tal que afecti el mínim possible a el seu rendiment.