Protegir els carretons elevadors i reduir el risc de danys i accidents.

Quan una empresa té una flota de carretons de la seva propietat intenta que aquests estiguin en perfectes condicions i que es malmetin el mínim possible, ja que les reparacions dels carretons elevadors de vegades suposen grans inversions per a les empreses. En el cas de les empreses de lloguer de carretons, la situació és similar. El seu objectiu se centra a mantenir les màquines en perfectes condicions el major temps possible per tal de rendibilitzar al màxim el seu rendiment.

El manteniment d’un entorn d’emmagatzematge segur i l’elecció dels carretons idònis per a cada tipus de treball, ajudaran, i molt, a reduir el risc d’accidents que sovint passen en els magatzems.

Un dels elements que pot incidir en l’augment d’accidents és l’estat del carretó. Qualsevol empresa que treballi amb carretons elevadors ha de garantir el perfecte estat de tots els elements de seguretat del vehicle. Sobretot aspectes referents als senyals acústics i lluminosos, elements clau perquè els operaris vegin i escoltin la presència del vehicle, per així evitar xocs i cops que puguin danyar la màquina o causar desperfectes al magatzem, als productes, o fins i tot a altres operaris.

Una altra forma per protegir els carretons elevadors i reduir el risc de danys i accidents és la plantejada per Unicarriers. La marca líder en carretons elevadors ha desenvolupat un sistema d’administració de flotes (VOM) que permet vigilar, controlar i registrar els moviments dels muntacàrregues tot el temps.

Gràcies a la tecnologia que ofereix el sistema VOM, Unicarriers configura els carretons perquè cada operari, abans d’iniciar el seu treball, hagi d’identificar-se mitjançant una targeta o comandament en el terminal i “desbloquejar” el carretó. I, un cop acaba el seu treball, el “bloquegi” fins a un nou ús.

D’aquesta manera es guanya en seguretat, ja que es restringeix l’accés als vehicles únicament als conductors autoritzats. L’accés és personal i intransferible, de manera que cada operari té la seva targeta personal amb el carretó assignat. Amb aquest sistema s’aconsegueix tenir un registre d’ús dels vehicles, així com dels operaris que l’han conduït i el temps d’ús. Amb la implementació d’aquest sistema sovint s’obté, com a primer bon resultat, una conducció molt més acurada per part dels operadors de carretons.

Unicarriers, ha anat un pas més enllà i avui en dia amb els dispositius VOM també és possible vincular-los als sensors d’impacte en els carretons. D’aquesta manera qualsevol cop o impacte inusual es registra automàticament en el moment en què ocorre. Novament, això recorda als conductors la necessitat de gestionar els seus equips de manera responsable.

L’aplicació d’aquest tipus de solucions és molt útil per gestionar incidències i danys a les flotes de carretons, així com problemes de seguretat en els magatzems. A més redueix de forma substancial la taxa d’accidents i desperfectes que en ells es produeixen, aconseguint que el rendiment i el temps d’ús d’aquests vehicles augmenti de forma considerable i els desperfectes i danys es redueixin també de forma substancial.